Er et vegetarliv skadeligt for børn?

Når man som voksen og forælder har valgt at leve sit liv som vegetar, så kan det føles naturligt at ens børn følger samme vej som en selv. Men meningerne i samfundet kan være delte omkring, hvad det kan få af konsekvenser for børn, som vokser op uden kød. I dette blogindlæg har jeg sat mig for at finde ud af, om det virkelig er skadeligt og usundt – psykisk såvel som fysisk – for børn at vokse op med en rent vegetarisk kost.

Sund frokost i kantinen serveres på nogle skoler for børnene.
Sund frokost serveres på nogle skoler for børnene i USA.

Alle forældre ønsker at tilbyde deres barn den bedste og mest næringsrige kost. Dette gælder naturligvis også, hvis man som forælder ønsker, at ens barn skal følge en opvækst med en ren vegetarisk kost. Vælger man at gå den vej med sit barn, så skal man forberede sig på at måtte lytte til bekymrede sundhedsplejersker, kollegaer og familiemedlemmer, som vil stå i kø for at udtrykke deres meninger om, hvorvidt barnet nu også får de nødvendige næringsstoffer eller om barnet vil få sværere ved at knytte relationer til jævnaldrende på grund af dets anderledes spisevaner. Men er der overhovedet hold i nogle af disse – ofte velmenende – bekymringer, eller bunder de nærmere i uvidenhed? Lad os prøve at se lidt nærmere på det, ved at undersøge tre almindelige påstande om børn på vegetarkost.

Tre påstande om børn på vegetarkost

Her har jeg opremset tre af de påstande, jeg selv tit har hørt i den offentlige debat, når snakken falder på børn der spiser vegetarisk .

  • Påstand 1: Et barn på vegetarkost får ikke den ernæring og de vitaminer, der er nødvendige, for et barn der skal vokse.
  • Påstand 2: De lange skoledage stiller krav til, at barnet kan koncentrere sig gennem en hel dag. Det kræver en fornuftig kost som indeholder kød.
  • Påstand 3: Det er synd, hvis børn ikke kan spise det samme som deres jævnaldrende. Dermed risikerer de at blive drillet med deres anderledes madvaner.

Er der mon noget sandt i disse tre påstande? Det har jeg sat mig for at undersøge.

Er der hold i påstandene?

Lad os starte med at se på den første påstand, som går på hvorvidt et barn på vegetarkost, kan få ernæring og vitaminer nok i en grad, som gør at det kan vokse og udvikle sig som andre alderssvarende børn. For at hjælpe med at belyse den påstand vil jeg tage udgangspunkt i en amerikansk undersøgelse [1], hvor en større gruppe førskolebørn, som alle havde fulgt en vegetarisk livsstil fra de blev født, hver især fik målt deres højde, vægt, muskler og armlængde. Resultatet af undersøgelsen viste, at børnene i alle målingerne lå under normalen sammenlignet med børn i samme aldergruppe som helhed.

I en anden større undersøgelse fik to grupper af børn i alderen 7-11 år, hvor én gruppe var vegetarer og én anden kødspisere, sammenlignet deres ernærings- og vitaminindtag. Her var konklusionen den, at gruppen med vegetarer lå nærmere de anbefalede mængder.

Mine egne tanker omkring påstand 1 er således, at selvom børnene på vegetarkost klarede sig godt i undersøgelserne, hvis man ser på vitamin og ernæring, så er der grund til at overveje, om børnene nu også udvikler sig ordentligt uden kød (mere forskning er nødvendigt på det område). Det kunne naturligvis være interessant at vide, hvordan børnene klarer sig, når de er fuldt udviklede.

Er der så hold i påstand nummer to, som handler om, at børn har svært ved at klare sig igennem en hel skoledag uden en kost, som indeholder kød. Her vil det være passende, at inddrage en artikel bragt i New York Daily News tilbage i 2013 [3]. Artiklen beretter om, hvordan indførelsen af vegetarmad på en skole i New York (USA), gradvist hjalp med at forbedre skoleelevernes karakterer. Derudover højnede det energiniveauet blandt eleverne.

Hvis jeg skal komme med min egen holdning til påstand nummer 2, så er den, at alt peger i retning af, at børn bliver mere modtagelige for indlæring, hvis de spiser en vegetarisk kost. Når det er sagt, så skal man generelt som vegetar være opmærksom på, at få en varieret madindtag, som indeholder de nødvendige mængder af jern. Ellers vil man kunne opleve koncentrationsbesvær – også i skolen.

Så til den sidste påstand om, at det er synd, hvis børn ikke kan spise det samme som deres kammerater. Her vil jeg tage udgangspunkt i en artikel fra Dansk Vegetarforening [4], hvori det vurderes, at det i en eller anden grad berører børn, hvis de ikke kan nyde samme mad som deres jævnaldrende. I artiklen foreslås det, at man ved eksempelvis en børnefødselsdag, prøver at flytte fokus fra maden til andre sjove ting, såsom skattejagt og disko.

Min egen mening om påstand nummer 3 er, at der i dagens Danmark efterhånden har udviklet sig en større forståelse for, at nogen børn ikke spiser bestemte madvarer (af hovedsageligt religiøse årsager). Men der vil naturligvis stadig være problematikker, som skal tackles med eftertænksomhed. For eksempel hvis vegetar-barnet er til fødselsdag, og det er nødsaget til at spise noget andet end de andre gæster. Så vil det hurtigt kunne føle sig isoleret, selv om det måske kan være svært for barnet at sætte ord på.

Pølsehorn på fødselsdagsbordet?
Pølsehorn på fødselsdagsbordet?

Mine egne børn

Jeg har selv to børn (to teenagere), som begge spiser begge kød dagligt (undtagen da lige en enkelt dag om ugen, hvor jeg har besluttet at de skal spise vegetarisk). At de ikke skulle opdrages som vegetarer, var noget jeg besluttede, allerede før de kom til verden. Min holdning er nemlig den, at børn selv skal have medbestemmelse på, hvilken vej de vil gå i livet – herunder også om de vil spise kød. I sidste ende er det jo børnene selv, som skal leve med de problemstillinger, der unægteligt følger med et liv som vegetar.

Endvidere følte jeg mig ikke helt tryg ved, at skulle eksperimentere med kostplaner, særligt ikke da de var helt små.

Hvad så herfra?

Hvis du ønsker, at dine børn skal leve et liv uden kød, så er der – som denne artikel også viser – en del ting, du først som sidst må overveje og tage stilling til som forælder. Men heldigvis kan du i dag finde meget hjælp og vejledning på nettet eller på biblioteket omkring, hvordan den rigtige vegetarkost sammensættes for børn i alle aldre. Derudover kan du glæde dig over, at supermarkederne efterhånden tilbyder mange vegetariske produkter, som gør hverdagen lettere for de, som ønsker at leve et lidt anderledes liv.

Som altid er du meget velkommen med kommentarer til emnet og artiklen.

Kilder:
[1] Fulton JR m.fl, Preschool vegetarian children. Dietary and anthropometric data (1980)
[2] Nathan I m.fl, The dietary intake of a group of vegetarian children aged 7-11 years compared with matched omnivores (1996)
[3] ecowatch.com, NY School Goes Vegetarian, Student Test Scores Improve (2013)
[4] vegetarforening.dk, Børn 6-9 (om ernæring)

Billederne er fra wikimedia (1, 2)

Del denne artikel med dine venner:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *