Moses og De 10 bud.

Lægger bibelen op til vegetarisme?

Flere steder i Bibelen er der passager, som i mere eller mindre overført betydning handler om, hvad vi som mennesker må spise. For eksempel står der i De 10 bud skrevet, at man ikke må slå ihjel, hvilket sikkert for nogen uden problemer kan tolkes i retning af, at man ikke må være medvirkende til at dræbe dyr…